Utbildningar inom

 

Entreprenad, anläggning & säkerhet

Truckutbildning klass A,B,C,D

Teorin som distansutbildning

Enklare för dig att få kompetent utbildning.

COVID-19 skapar oro och vi som utbildningsarrangör befinner oss nu i ett nytt läge som vi behöver förhålla oss till. Från och med 17 mars har vi, efter Regeringens rekommendationer, gått över till distansundervisning i vissa utbildningar.

Det innebär att de öppna kurserna även går online och att våra lärare håller kursen via livesändning (streaming). Vi kommer fortsatt att hålla oss till samma innehåll, tider och föreläsare som planerat. Den enda skillnaden är att vi inte ses i ett klassrum utan i ett virtuellt klassrum online. 

På detta sätt kan vi fortsätta stödja er som behöver utbildning och leverera den kompetensutveckling som efterfrågas med hög kvalitet och professionalitet.

Alla som kör truck måste enligt lag ha utbildning. Även om man bara kör ibland. En truckförarutbildning är både en skyldighet och en lönsam investering för ditt företag. Med utbildade truckförare ökar säkerheten på arbetsplatsen, och därmed minskar risken för kostsamma skador på personal, gods och inventarier. Utbildade truckförare som känner sig säkra och trygga i sina roller ökar produktiviteten i din materialhantering. Våra utbildningar följer Truckläroplanen -TLP 10.   

Lagkraven
Sedan 1 juli 2007 gäller Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:5 Användning av truckar. För att få köra truck krävs det att truckföraren har genomgått en dokumenterad teoretisk och praktisk utbildning och har ett skriftligt tillstånd från arbetsgivaren. Se även AML Arbetsmiljölagen 3 kap 3§.

Examination
Efter godkänt teoriprov och praktiskt prov erhåller deltagaren ett kursintyg och ett truckkort.

Klass A
A-utbildning omfattar låglyftande plocktruck, ledstaplare, med eller utan åkplatta, låglyftande åktruck stående eller sittande och låglyftare med eller utan åkplatta.

Klass B
B-utbildningen omfattar motviktstruckar, höglyftande åkstaplare, skjutstativtruckar, höglyftande plocktruckar, smalgångstruckar och fyrvägstruckar. Kursen inkluderar  A-utbildningen, godshantering på högre höjder, lastning/lossning av fordon från marknivå,  fristapling/djupstapling, tiltning samt i tillämpliga fall användning av tillsatsaggregat.

Klass C
C-utbildningen omfattar hjullastare för gaffelhantering, containertruckar, timmertruckar, sidlastare, grensletruckar och teleskoplastare för gaffelhantering. Kursmomenten anpassas till aktuell trucktyp, men omfattar alltid demonstration av något moment i den dagliga tillsynen, manövrering i samtliga färdriktningar samt vanligt förekommande godshantering för den aktuella trucktypen.

Klass D
D-utbildningen omfattar dragtruckar, flaktruckar och terminaldragtruckar. Kursmomenten anpassas till aktuell trucktyp, men omfattar alltid demonstration av något moment i den dagliga tillsynen, manövrering i samtliga färdriktningar samt vanligt förekommande godshantering för den aktuella trucktypen.

KursDatumPlatsBoka
Inga kurser inplanerade just nu