Väg & Trafikutbildarna AB Logotyp

Förarbevis vattenskoter

Förarbevis vattenskoter

Den 1 maj 2022 träder kravet om förarbevis för vattenskoter i kraft. Detta eftersom antalet vattenskoter-relaterade olyckor har ökat de senaste åren i takt med den ökade användningen av vattenskotrar i Sverige.

Det är viktigt att förstå hur man hanterar en vattenskoter och att man känner sig säker när man framför fordonet. I vår utbildning kommer vi att se till att du får med dig alla moment som krävs för att du ska vara en säker vattenskoterförare.

Hur tar man förarbevis för vattenskoter?

Du ansöker om förarbevis för vattenskoter hos transportstyrelsen. För att transportstyrelsen därefter ska ha möjlighet att utfärda ett förarbevis behöver du ha genomgått en utbildning för vattenskoter med godkänt resultat. Denna utbildning kan du göra hos oss då vår utbildning för vattenskoter är godkänd av transportstyrelsen och kommer därför att räcka för att du ska få ditt förarbevis. Utöver detta måste du ha fyllt 15 år.

Kursupplägg

Kursen pågår under två dagar. Den första dagen består av teori och sker på distans vilket gör att du kan utföra den första delen hemifrån. Den praktiska delen gör du hos oss. Denna dag är det även uppkörning vilket tar ca 3 timmar. 

Du kommer att lära dig hur du kör på ett säkert och kontrollerat sätt, både i hög och i låg fart. Du kommer även att lära dig att hantera eventuella faror och/eller risker genom att öva på undanmanövreringar och bromsningar och vad du gör om din vattenskoter välter. Eftersom vattenskotrar är fordon med hög motorstyrka är det viktigt att du efter kursen kan hantera fordonet med säkerhet.


Se våra inbokade kurstillfällen i listan nedan. Har ni önskemål om andra datum eller vill veta mer denna utbildning kontakta oss på telefon 010-424 59 29 eller maila till info@vagochtrafikutbildarna.se

Målsättning

Målet med kursen är att du som vill ta förarbevis för vattenskoter ska få en större förståelse för de olika situationer som skulle kunna uppstå i samband med att man kör vattenskoter. Du ska kunna förutse eventuella risker samt veta hur du hanterar dem. Vi vill även att du ska visa goda kunskaper inom manövrering, väjningsregler, sjösäkerhet, körteknik och vattenskoterns uppbyggnad. 

*Anmäl ditt intresse så hör vi av oss när bokningarna öppnar.

Målsättning

Målet med kursen är att du som vill ta förarbevis för vattenskoter ska få en större förståelse för de olika situationer som skulle kunna uppstå i samband med att man kör vattenskoter. Du ska kunna förutse eventuella risker samt veta hur du hanterar dem. Vi vill även att du ska visa goda kunskaper inom manövrering, väjningsregler, sjösäkerhet, körteknik och vattenskoterns uppbyggnad. 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram