Utbildningar inom

 

Entreprenad, anläggning & säkerhet

EBR-Utbildning

Kabelförläggning i mark under strömförande ledningar eller arbete med linjebyggnationer klassas enligt el-säkerhetsföreskrifterna som elarbeten. Därför krävs särskilda kunskaper hos personalen som utför dessa arbeten.

Innehåll  
Regler, konstruktioner och byggteknik med mera inom området.

Kursens syfte
Utbildningen ger kunskaper om regler, metoder och arbetssätt vid olika typer av arbeten och ska leda fram till EBR-intyg.

Målgrupp  
Passar dig som är maskinförare, anläggningsarbetare, arbetsledare mfl.

ESA-14

Alla som arbetar vid strömförande ledningar bör gå kursen ESA-14. ESA är el säkerhetsanvisningar som omfattar alla typer av elektriska anläggningar. 

Innehåll
Du får lära dig allt om elfaran, olika olycksfalls- scenarion, arbete nära elkablar och riskhantering. Det ingår även avsnitt om ansvar, skötselåtgärder och organisation. Kursen avslutas med arbetsuppgifter och slutprov.

Kursens syfte
Du får grundläggande kompetens i elsäkerhetsarbete som följer arbetsmiljölagarna.

Målgrupp 
Passar dig som är maskinförare, anläggningsarbetare, arbetsledare mfl.

Kurs Datum Plats

ESA-14 instruerad 24/9 Sundsvall  Boka
EBR kabelförläggning mark KJ:41 25/9 Sundsvall  Boka
ESA-14/EBR kabelförläggning mark KJ:41 2 dagar 24-25/9 Sundsvall  Boka
ESA-14 instruerad 27/9 Kristanstad  Boka
EBR kabelförläggning mark KJ:41 28/9 Kristanstad Boka
ESA-14/EBR kabelförläggning mark KJ:41 2 dagar 27-28/9 Kristanstad  Boka
ESA-14 18/10 Gävle  Boka
EBR kabelförläggning mark KJ:41 2 dagar 19/10 Gävle   Boka
ESA-14/EBR kabelförläggning mark KJ:41 2 dagar 18-19/10 Gävle Boka

ESA-14 instruerad 24/10 Göteborg  Boka
EBR kabelförläggning mark KJ:41  25/10 Göteborg  Boka
ESA-14/EBR kabelförläggning mark KJ:41 2 dagar 24-25/10 Göteborg  Boka
ESA-14 instruerad 7/11 Västerås  Boka
EBR kabelförläggning KJ:41 8/11 Västerås  Boka
ESA-14 instruerad 17/1-2019 Göteborg  Boka
EBR kabelförläggning KJ:41 18/1-2019 Göteborg  Boka
ESA-14/EBR kabelförläggning KJ:41
17-18/1-2019 Göteborg Boka