Utbildningar inom

 

Entreprenad, anläggning & säkerhet

EBR-Utbildning

Kabelförläggning i mark under strömförande ledningar eller arbete med linjebyggnationer klassas enligt el-säkerhetsföreskrifterna som elarbeten. Därför krävs särskilda kunskaper hos personalen som utför dessa arbeten.

Innehåll  
Regler, konstruktioner och byggteknik med mera inom området.

Kursens syfte
Utbildningen ger kunskaper om regler, metoder och arbetssätt vid olika typer av arbeten och ska leda fram till EBR-intyg.

Målgrupp  
Passar dig som är maskinförare, anläggningsarbetare, arbetsledare mfl.

ESA-14

Alla som arbetar vid strömförande ledningar bör gå kursen ESA-14. ESA är el säkerhetsanvisningar som omfattar alla typer av elektriska anläggningar. 

Innehåll
Du får lära dig allt om elfaran, olika olycksfalls- scenarion, arbete nära elkablar och riskhantering. Det ingår även avsnitt om ansvar, skötselåtgärder och organisation. Kursen avslutas med arbetsuppgifter och slutprov.

Kursens syfte
Du får grundläggande kompetens i elsäkerhetsarbete som följer arbetsmiljölagarna.

Målgrupp 
Passar dig som är maskinförare, anläggningsarbetare, arbetsledare mfl.

ESA-instruerad 6/8      Distansutbildning Boka
EBR kabelförläggning KJ:41
7/8 Distansutbildning  Boka
ESA-instruerad/EBR kabelförläggning KJ:41
6-8/8 Distansutbildning 
Boka
ESA-instruerad
13/8 Distansutbildning 
Boka
EBR kabelförläggning KJ:41 14/8 Distansutbildning 
Boka
ESA-instruerad/EBR kabelförläggning Kj;41 13-14/8 Distansutbildning 
Boka
ESA-instruerad
27/8 Distansutbildning 
Boka
EBR kabelförläggning KJ:41 28/8 Distansutbildning 
Boka
ESA-instruerad/EBR kabelförläggning KJ:41 27-28/8 Distansutbildning 
Boka
ESA-instruerad 3/9 Distansutbildning 
Boka
EBR kabelförläggning KJ:41 4/9 Distansutbildning 
Boka
ESA-instruerad/EBR kabelförläggning KJ:41 3-4/9 Distansutbildning 
Boka
ESA-instruerad 10/9 Distansutbildning 
Boka
EBR kabelförläggning KJ:41 11/9 Distansutbildning 
Boka
ESA-instruerad/EBR kabelförläggning KJ:41 10-11/9 Distansutbildning 
Boka
ESA-instruerad 24/9 Distansutbildning 
Boka
EBR kabelförläggning KJ:41 25/9 Distansutbildning 
Boka
ESA-instruerad/EBR kabelförläggning KJ:41 24-25/9 Distansutbildning 
Boka