Väg & Trafikutbildarna AB Logotyp

Den 1 maj 2022 träder kravet om förarbevis för vattenskoter i kraft. Detta eftersom antalet vattenskoter-relaterade olyckor har ökat de senaste åren i takt med den ökade användningen av vattenskotrar i Sverige.

Det är viktigt att förstå hur man hanterar en vattenskoter och att man känner sig säker när man framför fordonet. I vår utbildning kommer vi att se till att du får med dig alla moment som krävs för att du ska vara en säker vattenskoterförare.

Hur tar man förarbevis för vattenskoter?

Du ansöker om förarbevis för vattenskoter hos transportstyrelsen. För att transportstyrelsen därefter ska ha möjlighet att utfärda ett förarbevis behöver du ha genomgått en utbildning för vattenskoter med godkänt resultat. Denna utbildning kan du göra hos oss då vår utbildning för vattenskoter är godkänd av transportstyrelsen och kommer därför att räcka för att du ska få ditt förarbevis. Utöver detta måste du ha fyllt 15 år.

Kursupplägg

Kursen pågår under två dagar. Den första dagen består av teori och sker på distans vilket gör att du kan utföra den första delen hemifrån. Den praktiska delen gör du hos oss. Denna dag är det även uppkörning vilket tar ca 3 timmar. 

Du kommer att lära dig hur du kör på ett säkert och kontrollerat sätt, både i hög och i låg fart. Du kommer även att lära dig att hantera eventuella faror och/eller risker genom att öva på undanmanövreringar och bromsningar och vad du gör om din vattenskoter välter. Eftersom vattenskotrar är fordon med hög motorstyrka är det viktigt att du efter kursen kan hantera fordonet med säkerhet.


linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram