Utbildningar inom

 

Entreprenad, anläggning & säkerhet

Arbete på väg (APV)

Nivå 1+2 Kombinationskurs med tillägg för SIK-certifiering 
Kurstid: 8 tim
Kursen är även ett förkunskaps krav för Nivå 3.

Nivå 3A - Utmärkningsansvarig

Den här nivån av Arbete på väg omfattar kompetenskrav för att utföra utmärkning av markplacerade vägmärken och skyddsanordningar. Efter utbildningen är man behörig att göra utmärkning på en fast vägarbetsplats och för att vara gruppansvarig för rörliga och intermittenta arbeten.

Kurs Datum PlatsAPV Nivå 3a Utmärkningsansvarig 23/10 Stockholm Boka
APV Nivå 1-2 2/11 Leksand  Boka
APV Nivå 1-2 5/11 Västerås Boka
APV Nivå 3a Utmärkningsansvarig 6-7/11 Västerås Boka
APV Nivå 3a Utmärkningsansvarig 7-8/11 Halmstad Boka
APV Nivå 1-2 10/11 Stockholm Boka
APV Nivå 1-2 12/11 Göteborg Boka
APV Nivå 1-2 15/11 Uppsala Boka
APV Nivå 1-2 17/11 Umeå Boka
APV Nivå 1-2 7/1 Bollnäs  Boka
APV Nivå 3a Utmärkningsansvarig 8-9/1 Bollnäs  Boka
APV Nivå 3a Utmärkningsansvarig 14/1 Göteborg  Boka
APV Nivå 1-2 21/1 Stockholm Boka
APV Nivå 3a Utmärkningsansvarig 22-23/1 Stockholm Boka
APV Nivå 1-2 28/1 Göteborg Boka
APV Nivå 3a Utmärkningsansvarig 29-30/1 Göteborg Boka
APV Nivå 1-2 4/2 Malmö Boka
APV Nivå 3a Utmärkningsansvarig 5-6/2 Malmö Boka
APV Nivå 1-2 18/2 Umeå Boka
APV Nivå 3a Utmärkningsansvarig 19-20/2 Umeå  Boka