Utbildningar inom

 

Entreprenad, anläggning & säkerhet

Arbete på väg (APV)

Nivå 1+2 Kombinationskurs med tillägg för SIK-certifiering 
Kurstid: 8 tim
Kursen är även ett förkunskaps krav för Nivå 3.

Nivå 3A - Utmärkningsansvarig

Nivå 3B - Lots och vakt vid vägarbeten

Den här nivån av Arbete på väg omfattar kompetenskrav för att utföra utmärkning av markplacerade vägmärken och skyddsanordningar. Efter utbildningen är man behörig att göra utmärkning på en fast vägarbetsplats och för att vara gruppansvarig för rörliga och intermittenta arbeten.

Kurs Datum Plats

APV Nivå 1-2 7/1 Bollnäs  Boka
APV Nivå 3a Utmärkningsansvarig 8-9/1 Bollnäs  Boka
APV Nivå 3a Utmärkningsansvarig 14/1 Göteborg  Boka
APV Nivå 1-2 21/1 Stockholm Boka
APV Nivå 3a Utmärkningsansvarig 22-23/1 Stockholm Boka
APV Nivå 1-2 28/1 Göteborg Boka
APV Nivå 3a Utmärkningsansvarig 29-30/1 Göteborg Boka
APV Nivå 1-2 4/2 Malmö Boka
APV Nivå 3a Utmärkningsansvarig 5-6/2 Malmö Boka
APV Nivå 1-2 11/2 Bollnäs Boka
APV Nivå 3a Utmärkningsansvarig 12-13/2 Bollnäs Boka
APV Nivå 1-2 18/2 Umeå Boka
APV Nivå 3a Utmärkningsansvarig 19-20/2 Umeå  Boka
APV Nivå 1-2 25/2 Skellefteå  Boka
APV Nivå 3a Utmärkningsansvarig 26-27/2 Skellefteå Boka
APV Nivå 1-2 4/3 Malmö Boka
APV Nivå 3 a Utmärkningsansvarig 5-6/3 Malmö Boka
APV Nivå 1-2 6/3 Göteborg Boka
APV Nivå 3a Utmärkningsansvarig 7-8/3 Göteborg
Boka