Utbildningar inom

 

Entreprenad, anläggning & säkerhet

Arbete på väg (APV)

Nivå 1.1-1.2-1.3 
Kurstid: 8 tim
Kursen är även ett förkunskaps krav för Nivå 2.2.

Den här nivån av Arbete på väg omfattar kompetenskrav för att utföra utmärkning av markplacerade vägmärken och skyddsanordningar. Efter utbildningen är man behörig att göra utmärkning på en fast vägarbetsplats och för att vara gruppansvarig för rörliga och intermittenta arbeten.

Kurs Datum Plats
APV 2.2  27-28/5 Distansutbildning Boka
APV 2.2  4-5/6 Distansutbildning Boka