Utbildningar inom

 

Entreprenad, anläggning & säkerhet

Arbete på väg (APV) på distans. 

Vi tar våra utbildningar online via länk lika smidigt som lärarledda utbildningar med läraren i klassrummet !                         


Kurs Datum Plats

Arbete på Väg 1.1-1.3 (Före detta APV 1 & 2) 

APV Nivå 1.1-1.3 12/8 Distansutbildning  Boka
APV Nivå 1.1-1.3 18/8 Distansutbildning  Boka
APV Nivå 1.1-1.3 31/8 Distansutbildning Boka
APV Nivå 1.1-1.3  8/9 Distansutbildning Boka
(Arbete på Väg 2.2 (Föredetta APV 3A)

APV Nivå 2.2 13-14/8 Distansutbildning Boka
APV Nivå 2.2
19-20/8 Distansutbildning Boka
APV Nivå 2.2
1-2/9 Distansutbildning Boka
APV Nivå 2.2
9-10/9 Distansutbildning Boka
(APV 3b vakt & lots) 
APV 3b vakt & lots  14/8 Distansutbildning  Boka
APV 3b vakt & lots  21/8 Distansutbildning  Boka