|

Webbutbildningar inom entreprenad, anläggning och säkerhet

juni 15, 2022

Webbutbildningar är perfekt för dig som vill studera i egen takt och när det passar dig. Vi erbjuder flertal webbutbildningar inom entreprenad, anläggning och säkerhet. Utbildningarna riktar sig främst mot personer och företag inom transportbranschen men även inom bygg- och anläggningsbranschen. Genom att gå någon av våra webbutbildningar kan du ta del av utbildningens innehåll när och var det passar dig. Det enda du behöver är tillgång till en dator, mobil eller surfplatta. Du kan dessutom pausa, repetera och reflektera i din egen takt. Utöver det finns det gott om praktiska övningsexempel som du kan applicera på ditt eget arbete direkt under utbildningen.

Våra webbutbildning

  • Förarbevis vattenskoter - I vår utbildning kommer vi att se till att du får med dig alla moment som krävs för att du ska vara en säker vattenskoterförare.
  • Liftutbildning - Arbetsmiljöverkets regler kräver att alla som arbetar med eller från en mobil arbetsplattform har dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper och ett skriftligt tillstånd från arbetsgivaren.
  • Bas-P, Bas-U - Denna kurs är en grundutbildning för byggarbetsmiljösamordnare med inriktning mot mark- och anläggning.
  • Truckutbildning - Alla som kör truck måste enligt lag ha utbildning. Även om man bara kör ibland. En truckförarutbildning är både en skyldighet och en lönsam investering för ditt företag.
  • Kran och travers - Utbildning för den som skall koppla last till eller köra en lyftanordning eller agera signalman vid användning av travers, kran, telfer eller annan lyftanordning.
  • Fallskydd - Vänder sig till alla som arbetar på fallhöjd över två meter, till exempel på tak, ställning eller i liftar.
  • APV (Arbete På Väg) - Vilka skydds- och säkerhetsföreskrifter som gäller samt hur en säker vägarbetsplats skapas.

Säkra lyft - Du som kopplar och/eller signalerar vid ett lyft har ett stort ansvar för att inga olyckor ska inträffa. Därför behöver du rätt utbildning. Det är ett krav från Arbetsmiljöverket.

Hur fungerar våra webbutbildningar?

Direkt efter du köpt kursen kommer du få inloggningsuppgifter till din e-post. Följ sedan instruktionerna i mailet och genomför kursen. Alla våra webbutbildningar består endast av teoretiska moment, alltså krävs inga praktiskt moment. När du genomfört kursen med godkänt resultat får du ett certifikat/kursintyg per mail, som du kan skriva ut och använda direkt. Sedan efter cirka en vecka får du intyg i form av ett plastkort per post.

Vill du se våra utbildningar?
Välj en kurskategori nedan: 
Välj kurskategori
Visste du att?

Nu kan du välja mellan att gå de flesta av våra utbildningar som distansutbildning, webbutbildning eller på plats. På bokningssidan väljer du vilken utbildningsform som passar just dig!

Fysisk/platsledd 
För dig som vill utbilda dig på plats i ett klassrum med lärare.
Distansutbildning
För dig som vill ha lärarledda utbildningar digitalt.
Webbutbildning
För dig som vill studera i egen takt och när det passar dig.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram