Utbildningar inom

 

Entreprenad, anläggning & säkerhet

ADR klass 1.3

Förutom krav på förarutbildning föreskriver ADR-S och RID-S att all personal som är delaktig i transport av farligt gods ska ha utbildning för de uppgifter som de utför, så kallad 1.3-utbildning.

Utbildningskravet gäller exempelvis personer som klassificerar farligt gods, utfärdar transportdokument, förpackar farligt gods, lastar, lossar och annan personal som har arbetsuppgifter som rör transport av farligt gods på väg eller järnväg. 

Kontakta oss för mer information och en demonstration.

Väg & Trafikutbildarna | 076-100 94 93 | info@vagochtrafikutbildarna.se

Kurs Datum Plats
- - - Boka