Utbildningar inom

 

Entreprenad, anläggning & säkerhet

ADR

Förare och andra aktörer som är sysselsatta med transport av farligt gods ska genomgå utbildning. Syftet med utbildningen är att göra aktörerna medvetna om de risker som finns med farligt gods samt ge kunskap om vilka regler som gäller för att förebygga olyckor. Om en olycka ändå inträffar ska man veta vilka åtgärder som ska vidtas för att minimera skador på liv, hälsa, miljö eller egendom.

Dags att se över din ADR.

Nya regler för ADR f.r.o.m 1/3 2019.

F.r.o.m 1/3 2019 inför MSB skriftliga prov på Trafikverkets lokaler som kommer att innebära stora förändringar gentemot tidigare utbildningar.

  1. Skriftliga provavläggs f.r.o.m 1/3 på någon av Trafikverkets 72 kontor.
  1. Provet är på 40 frågor tid för provet är 50 min.
  1. Vid missat prov kan nytt prov bokas tidigast tre dagar efter missat prov.
  1. Utbildningar innan 1/3 behöver ej skriftligt prov hos Trafikverket.
  1. Förnya ADR kan tidigast göras 1 år innan sista giltighetsdag.
  1. Vid missat prov är din ADR ogiltig fram tills att provet är godkänt.    
KursDatumPlatsBoka
ADR repetion styckegods 30/01 Alfta Frakt AB Boka
ADR 1.3 03/11 Distanutbildning Boka
ADR grund styckegods 09/11 Söderhamn Boka
ADR grund tank 11/11 Söderhamn Boka
ADR repetion styckegods 10/11 Söderhamn Boka
ADR repetion tank 12/11 Söderhamn Boka