Utbildningar inom

 

Entreprenad, anläggning & säkerhet

ADR

Förare och andra aktörer som är sysselsatta med transport av farligt gods ska genomgå utbildning. Syftet med utbildningen är att göra aktörerna medvetna om de risker som finns med farligt gods samt ge kunskap om vilka regler som gäller för att förebygga olyckor. Om en olycka ändå inträffar ska man veta vilka åtgärder som ska vidtas för att minimera skador på liv, hälsa, miljö eller egendom.

Dax att se över din ADR.


Nya regler för ADR f.r.o.m 1/3 2019.F.r.o.m 1/3 2019 inför MSB skriftliga prov på Trafikverkets lokaler som kommer att innebära stora förändringar gentemot tidigare utbildningar.


  1. Skriftliga prov avläggs f.r.o.m 1/3 på någon av Trafikverkets 72 kontor.
  1. Provet är på 40 frågor tid för provet är 50 min.
  1. Vid missat prov kan nytt prov bokas tidigast tre dagar efter missat prov.
  1. Utbildningar innan 1/3 behöver ej skriftligt prov hos Trafikverket.
  1. Förnya ADR kan tidigast göras 1 år innan sista giltighetsdag.
  1. Vid missat prov är din ADR ogiltig fram tills att provet är godkänt.    


Kurs Datum Plats
ADR styckegods grund, dag 1 E-learning 5-6/12 Västerås  Boka
ADR styckegods repetion dag 1 E-learning 6/12 Västerås  Boka
ADR tank repetion  7/12 Västerås  Boka
ADR styckegods grund, dag 1 E-learning 10-11/1 Hudiksvall Boka
ADR styckegods repetion, dag 1 E-learning  11/1 Hudiksvall Boka
ADR styckegods grund, dag 1 E-learning  17-18/1 Gävle Boka
ADR styckegods repetion, dag 1 E-learning  18/1 Gävle  Boka
ADR styckegods grund, dag 1 E-learning  25-26/1 Stockholm  Boka
ADR styckegods repetion, dag 1 E-learning  26/1 Stockholm Boka
ADR tank repetion  27/1 Stockholm Boka
ADR styckegods grund, dag 1 E-learning 2-3/2 Västerås Boka
ADR styckegods repetion, dag 1 E-learning  3/2 Västerås  Boka
ADR tank grund 9-10/2 Västerås Boka
ADR tank repetion 10/2 Västerås  Boka
ADR styckegods grund, dag 1 E-learning 
19-20/2 Umeå  Boka
ADR styckegods repetion, dag 1 E-learning 
20/2 Umeå  Boka