Utbildningar inom

 

Entreprenad, anläggning & säkerhet

ADR

Förare och andra aktörer som är sysselsatta med transport av farligt gods ska genomgå utbildning. Syftet med utbildningen är att göra aktörerna medvetna om de risker som finns med farligt gods samt ge kunskap om vilka regler som gäller för att förebygga olyckor. Om en olycka ändå inträffar ska man veta vilka åtgärder som ska vidtas för att minimera skador på liv, hälsa, miljö eller egendom.

Dax att se över din ADR.


Nya regler för ADR f.r.o.m 1/3 2019.F.r.o.m 1/3 2019 inför MSB skriftliga prov på Trafikverkets lokaler som kommer att innebära stora förändringar gentemot tidigare utbildningar.


  1. Skriftliga prov avläggs f.r.o.m 1/3 på någon av Trafikverkets 72 kontor.
  1. Provet är på 40 frågor tid för provet är 50 min.
  1. Vid missat prov kan nytt prov bokas tidigast tre dagar efter missat prov.
  1. Utbildningar innan 1/3 behöver ej skriftligt prov hos Trafikverket.
  1. Förnya ADR kan tidigast göras 1 år innan sista giltighetsdag.
  1. Vid missat prov är din ADR ogiltig fram tills att provet är godkänt.    


Kurs Datum Plats

ADR styckegods grund, dag 1 E-learning 
16-17/2 Hudiksvall Boka
ADR styckegods repetion 17/2 Hudiksvall  Boka
ADR styckegods grund, dag 1 E-learning  23-24/2 Hudiksvall  Boka
ADR styckegods repetion E-learning 24/2 Hudiksvall  Boka
ADR styckegods grund, dag 1 E-learning 
23-24/2 Stockholm Boka
ADR styckegods repetion, dag 1 E-learning 
24/2 Stockholm Boka
ADR styckegods repetion, dag 1 E-learning 
7-8/3 Malmö Boka
ADR styckegods repetion, dag 1 E-learning 
8/3 Malmö Boka
ADR styckegods Grund dag 1 E-learning 
20-22/3 Västerås Boka
ADR styckegods Repetition dag 1 E-learning 
21-22/3 Västerås Boka
ADR styckegods Grund dag 1 E-learning 
13-14/4 Söderhamn Boka
ADR styckegods Repetition 1 E-learning 
14/4 Söderhamn Boka
ADR styckegods Grund dag 1 E-learning 
27-28 Gävle Boka
ADR styckegods Repetition dag 1 E-learning 
28/4 Gävle Boka
ADR styckegods Grund dag 1 E-learning
4-5/5 Söderhamn Boka
ADR styckegods Repetition dag 1 E-learning 
5/5 Söderhamn Boka