Utbildningar inom

 

Entreprenad, anläggning & säkerhet

ADR

Förare och andra aktörer som är sysselsatta med transport av farligt gods ska genomgå utbildning. Syftet med utbildningen är att göra aktörerna medvetna om de risker som finns med farligt gods samt ge kunskap om vilka regler som gäller för att förebygga olyckor. Om en olycka ändå inträffar ska man veta vilka åtgärder som ska vidtas för att minimera skador på liv, hälsa, miljö eller egendom.

Dags att se över din ADR.


Nya regler för ADR f.r.o.m 1/3 2019.F.r.o.m 1/3 2019 inför MSB skriftliga prov på Trafikverkets lokaler som kommer att innebära stora förändringar gentemot tidigare utbildningar.


  1. Skriftliga prov avläggs f.r.o.m 1/3 på någon av Trafikverkets 72 kontor.
  1. Provet är på 40 frågor tid för provet är 50 min.
  1. Vid missat prov kan nytt prov bokas tidigast tre dagar efter missat prov.
  1. Utbildningar innan 1/3 behöver ej skriftligt prov hos Trafikverket.
  1. Förnya ADR kan tidigast göras 1 år innan sista giltighetsdag.
  1. Vid missat prov är din ADR ogiltig fram tills att provet är godkänt.    


Kurs Datum Plats

ADR styckegods Grund dag 1 E-learning
8-9/8 Söderhamn Boka
ADR styckegods Repetition dag 1 E-learning
9/8 Söderhamn Boka
ADR styckegods Grund dag 1 E-learning
14-15/8 Västerås  Boka
ADR styckegods Repetition dag 1 E-learning
15/8 Västerås  Boka
ADR tank gund 16-17/8 Västerås  Boka
ADR tank repetion  17/8 Västerås Boka
ADR styckegods grund 
18-19/9 Västerås Boka
ADR styckegods repetion  
19/9 Västerås Boka
ADR tank grund 20-21/9 Västerås Boka
ADR tank repetion  21/9 Västerås Boka

ADR styckegods Grund dag 1 E-learning 25-26/9 Sundsvall  Boka
ADR styckegods Repetition dag 1 E-learning 26/9 Sundsvall  Boka
ADR tank grund 27-28/9 Sundsvall  Boka
ADR tank repetion  28/9 Sundsvall  Boka